Η διερευνητική μάθηση ή αλλιώς inquiry-based learning, είναι μια παιδαγωγική μέθοδος που σπάει το φράγμα των παραδοσιακών μορφών διδασκαλίας, οι οποίες θέλουν την εκπαίδευση να στηρίζεται απλώς στην απομνημόνευση πληροφοριών.

Παρέχει τη δυνατότητα στα παιδιά να σκέφτονται κριτικά, δημιουργικά και παραγωγικά, ενώ, ταυτόχρονα, να καλλιεργούν μέσω αυτής δεξιότητες αναλυτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων.

Οι εκπαιδευτικοί που ακολουθούν τη συγκεκριμένη προσέγγιση ενθαρρύνουν τους μαθητές να κάνουν ερωτήσεις, να μοιράζονται ιδέες, να συζητούν και να αναλύουν θέματα, καθώς και να μαθαίνουν τον κόσμο μέσα από πειράματα και ζωντανά παραδείγματα.

Οι γνώσεις και οι ικανότητες που αποκτούν τα παιδιά μέσω της διερευνητικής μάθησης θα τα ακολουθούν καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους!

Ποια είναι τα οφέλη της διερευνητικής μάθησης;

Η διερευνητική μάθηση προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα για τους μαθητές. Παρακάτω, θα αναφερθούμε σε πέντε από τα σημαντικότερα:

Αυξάνει την επιθυμία για μάθηση

Επιτρέποντας στα παιδιά να ανακαλύψουν από μόνα τους νέες ιδέες και λύσεις για ζητήματα που τα απασχολούν, αφοσιώνονται περισσότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία και αναπτύσσουν την επιθυμία για εξερεύνηση και μάθηση σε υψηλότερο επίπεδο.

Χτίζει δεξιότητες

Οι μαθητές παρακινούνται να αναπτύξουν χρήσιμες ικανότητες και δεξιότητες, τόσο για τη βελτίωση της κατανόησης του μαθήματος, όσο και στην καθημερινή τους ζωή, όπως η κριτική σκέψη, η λήψη πρωτοβουλιών, η ικανότητα αντίληψης και οι επικοινωνιακές δεξιότητες.

Διευκολύνει την κατανόηση

Η διερεύνηση πραγματικών ζητημάτων και τα πειράματα ωθούν το μυαλό να λειτουργεί πιο αναλυτικά, κατανοώντας τον πυρήνα του προβλήματος και βρίσκοντας αντισυμβατικές λύσεις, όπου χρειάζεται.

Βελτιώνει το σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Η διερευνητική μάθηση επιτρέπει στους μαθητές να κάνουν ερωτήσεις, να συζητούν, να συνεργάζονται και να συνεισφέρουν στην εξεύρεση συμπερασμάτων. Όλες αυτές οι διαδικασίες ξεκινούν με μία καλή ερώτηση που μπορεί να ωφελήσει ολόκληρη την τάξη.

Εξάπτει την περιέργεια

Όταν οι μαθητές μοιράζονται τις δικές τους ιδέες και ερωτήσεις σχετικά με ένα θέμα, ενισχύεται το αίσθημα περιέργειας για περαιτέρω διερεύνηση των ζητημάτων και των εννοιών που τους ενδιαφέρουν.

 

 

 

Πηγή: veritaschool.gr, why.gr


Warning: printf(): Too few arguments in /var/www/vhosts/seanergy-mare.com/badmoms.gr/wp-content/themes/vandana-lite/inc/extras.php on line 118

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.