Το νέο νομοσχέδιο για την συνεπιμέλεια, πρόκειται σε λίγες μέρες να κατατεθεί στη Βουλή και να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που επικοινωνούν με τους γονείς τους, τα παιδιά των διαζευγμένων οικογενειών.

Ας δούμε όμως αναλυτικά περί τίνος πρόκειται.

Η έννοια της συνεπιμέλειας συνίσταται στην δυνατότητα ύπαρξης εναλlασσόμενης κατοικίας για τα ανήλικα τέκνα, τα οποία θα μπορούν να μένουν ίσο χρονικό διάστημα στην οικεία κάθε γονέα, σε αντίθεση μέχρι την έως τώρα πρακτική, που η συνεπιμέλεια δίνεται κατά πλειοψηφία στην μητέρα.

Βάση του νέου νομοθετικού πλαισίου οι γονείς θα έχουν ίσα δικαιώματα, χρόνο και φροντίδα του παιδιού και ανάλογα με αυτόν τον χρόνο θα διαμορφώνεται και το ύψος της διατροφής.

Θα πρέπει από κοινού, οι δύο γονείς να αποφασίζουν για τα κρίσιμα θέματα που αφορούν στην ανατροφή των παιδιών, όπως είναι η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η ονοματοδοσία ή άλλα θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των παιδιών.

Μπορεί όμως να αφαιρεθεί η επιμέλεια σε κάποιον από τους γονείς;

Το νομοσχέδιο αναφέρει για πρώτη φορά και έξι περιπτώσεις, κατά τις οποίες μπορεί να αφαιρεθεί η επιμέλεια από κάποιον γονιό. Εισάγεται ό όρος “κακή άσκηση γονικής μέριμνας”

Kακή άσκηση γονικής μέριμνας συνιστά:
  1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και πράξεις δικαστικών αρχών που αφορούν στο παιδί
  2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης ή η αποξένωση του τέκνου με τον άλλο γονέα
  3. η υπαίτια παράβαση της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του παιδιού με τον γονιό με τον οποίο δεν διαμένει
  4. Η κακή άσκηση και υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα
  5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει την διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο
  6. η τέλεση οποιασδήποτε μορφής ενδοοικογενειακής βίας προς το τέκνο

Αν προκύψει με στοιχεία, κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις, το δικαστήριο μπορεί να αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας (ολικά ή μερικά) και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο γονιό.

Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς κριθούν ακατάλληλοι για την επιμέλεια του παιδιού τους, τότε το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την φροντίδα ή και την επιμέλεια του τέκνου, ολικά ή μερικά, σε τρίτο άνθρωπο ή να ορίσει επίτροπο.

πηγή: cnn.gr


Warning: printf(): Too few arguments in /var/www/vhosts/seanergy-mare.com/badmoms.gr/wp-content/themes/vandana-lite/inc/extras.php on line 118

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.